VALEO
Informacje o firmie Informacje o projektach Eu Informacje o projekcie 744 Zapytania ofertowe Dane kontaktowe

Informacje o projekcie 744

Projekt 744 "Innowacyjne wymienniki ciepła z naturalnym czynnikiem chłodzącym CO2 – przełomowe technologie dostosowane do pojazdów elektrycznych." Dotyczy opracowania innowacyjnych wymienników ciepła do samochodów osobowych z wykorzystaniem naturalnego czynnika chłodzącego, tj. dwutlenku węgla, wraz z technologią ich wytwarzania na skalę przemysłową.