VALEO
Informacje o firmie Projekty dof. z POIG Eu Projekty dof. z POIR Eu Zapytania ofertowe Dane kontaktowe

Projekty refundowane z POIR

 

 

Projekty dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej 

 

 

Projekt 744 "Innowacyjne wymienniki ciepła z naturalnym czynnikiem chłodzącym CO2 – przełomowe technologie dostosowane do pojazdów elektrycznych." jest dofinansowany z programu INNOMOTO. Celem projektu są prace badawczo - rozwojowe, dotyczące opracowania trzech innowacyjnych wymienników ciepła do samochodów osobowych z wykorzystaniem naturalnego czynnika chłodzącego, tj. dwutlenku węgla, wraz z technologią ich wytwarzania na skalę przemysłową.  

Projekt  INNOMOTO jest  dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na lata 2014-2020. Realizowany w ramach Działania 1.2 POIR „Sektorowe programy B+R”. 1. Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.   

Projekt 744 dotyczy umowy o dofinansowanie nr: POIR.01.02.00-00-0197/16*.

Wartość projektu: 12 052 825, 43 zł

Wysokość dofinansowania: 3 542 415, 51 zł

Okres realizacji projektu:01.01.2017 – 31.12.2019

Miejsce: Valeo Autosystemy Sp. z o.o. Oddział Chłodnic, ul. Przemysłowa 3, 32-050 Skawina

 

Więcej informacji: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/innomoto/aktualnosci/